Create an interactive map for the current and previous years. Maps available for Total Offences, Theft from Residences and Vehicle-Related Offences.

 

 

Crime Related Publications:
Annual Crime Report 2014:

The Annual CrimeMalta report was launched on the 31st March 2015 in Swieqi. The report is attached for publication perusal.

___________________________________________________

 

Il-Ministru Abela Iniedi Process ta' Konsultazzjoni mal-Korp tal-Pulizija:
Impenn ghal-aktar titjib fis-Sigurta tal-Lokalitajiet

 

B'mod imminenti ser ikun qed jiġi mniedi proċess ta’ konsultazzjoni mal-membri tal-korp kollu, kemm tad-distretti u kemm tal-iskwadri bil-għan li jitfassal it-tibdil strateġiku li jkun meħtieġ. Dan ħabbru l-Ministru ghall-Intern u s-Sigurta' Nazzjonali Carmelo Abela, f'konferenza tal-aħbarijiet fi Swieqi li fiha ġew ippreżentati ir-riżultati analitiċi tal-Annual Malta Crime Review Report miġbura mill-kriminologu Dr. Saviour Formosa.

L- importanza tal-informatika għat-titjib tas-sigurta' tal-komunitajiet u l-ħtieġa li jsir l-aħjar użu tal-għerf ipprovdut mill-istatistika miġbura mil-korp ġie elenkat. Kien innutat ukoll il-bżonn li l-informatika tinbidel f’azzjoni u l-istatistika tintuża sabiex tantiċipa l-futur u eventwalitajiet ta’ realtajiet ġodda qabel dawn ma jseħħu, bil-għan li azzjonijiet li jilħqu lil vittma isiru b’mod aktar mgħaġġel. Għaldaqstant filwaqt li ġie rikonoxxut l-input ta’ stakeholders akkademiċi fil-qasam tal-analitika, l-viżjoni hi li l-Korp tal-Pulizija jagħmel tranżizzjoni mill-informazzjoni għal intelliġenza fejn il-korp imur lil hinn mill-ġbir tal-informazzjoni u jibda jaħdem fuq l-interpretazzjoni u l-analiżi tar-riżultati u jassigura li din ġġib magħha l-azzjoni neċessarja.

Il-Ministru Abela semma' kif it-titjib tas-sigurta' fil-lokalitajiet hija qafas prinċipali fil-ħidma tal-Gvern u b'hekk azzjonijiet bħal dawn għandhom jgħinu sabiex jibda’ jinħass impatt immedjat fuq il-Pulizija tal-Kommunita’. Huwa tkellem fuq il-progess li sar fl-aħħar żmien f'dan il-qasam f' lokalitajiet bħas-Swieqi fejn sar tisħiħ kemm permezz ta' ftuħ ta' għassa ġdida u kemm fir-rondi tal-Pulizija. "Kommessi li nkomplu nservu l-lokalitajiet bl-aħjar mod possibli u għalhekk nifhmu li fadal ħafna xi jsir u nagħrfu l-ħtieġa li kontinwament tkompli tissaħħaħ il-preżenza tal-pulizija fit-toroq u l-aċċessibilita’ tagħhom għal pubbliku", sostna l-Onorevoli Abela.

Fl-inidirizz tiegħu, l-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar elenka x-xogħol siewi tal-Uffiċjali tal-Istatistika fi ħdan il-korp. Huwa emfasizza li meta jsir rapport ma jkunx jinkorpora biss l-element statistiku imma jinkorpora wkoll l-ielement uman għaliex wara kull rapport hemm vittma. Semma’ wkoll l-importanza li l-pulizija li issa għalqet 200 sena tkun aktar realista fit-tibdil drastiku tas-soċjeta li jrendu reati ġodda, kif ukoll li ċerti reati ma jibqgħux effettivi fis-soċjeta moderna. Il-Kummissarju tkellem fuq l-importanza lid-data li tinġabar tkun tirrifleti l-każ reali kif ġara bejn vittma u aggressur.

Il-Kriminologu Dr. Saviour Formosa ppreżenta sinteżi tar-rapport annwali għas-sena 2014 li juri li għall-ewwel darba f’ħames snin ir-rata tal-kriminalita ma baqgħetx tiżdied iżda wriet tnaqqis sena fuq sena, perċentwali ta’ tnaqqis ta’ 5% fejn l-aktar tnaqqis intwera’ f’serq, ħsarat, frodi u vjolenza kontra l-uffiċjali pubbliċi. Wera’ wkoll li kien hemm żieda fil-vjolenza domestika, pornogafija, bodily harm u theddid. F’termini ta’ rati analitiċi, San Ġiljan irreġistra aktar minn ħames darbiet ir-rata nazzjonali. Warajh daħħlu l-Floriana, Mdina, l-Belt u tas-Sliema liema bliet konsistentament jibqgħu għoljin f’kull analiżi wkoll. Interessanti li din is-sena magħhom daħal għall-ewwel darba l-Marsa liema analiżi ser twassal il-kriminologi biex janalizzaw liema huma dawk il-parametri soċjali u kriminoloġiċi li jikkawżaw tali tibdil. Huwa elenka l-ħtieġa ta’ real time data fejn l-informazzjoni tinġabar, tiġi analizzata dak il-ħin stess u r-riżultati tagħha jiġu integrati fl-operat pulizjesk. Semma ukoll il-htiega li nkunu preparata ghal-socjetajiet godda, dawk reali fejn il-popolazzjoni ser tkun anzjana u rridu noffru mezzi buex naraw li hadd ma jkun vittma ta reat jew ta cirkustanzi ta sahha bhad-demenzja li tikkawza ghejbien bil-konsegwenzi kollha fuq il-familja, il-pulizija u l-istat. Semma ukoll il-htiega li mmorru god-dinjiet virtwali u noffru s-sigurta hemm ukoll, u li nkunu proattivi u nikkrejaw spazji siguri. Fl-aħħar nett huwa semma’ li fiż-żmien li ġej ser jiġi rendit il-Crime Victimisation Survey li se janalizza għalfejn u kemm n-nies ma jirrapurtawx reati li jkunu seħħu bil-ħsieb li tibda titnaqqas id-dark figure of crime.

___________________________________________________

 

RISC Model: League Tables for 2014

As part of a review of RISC Modelling for the Maltese Islands, a number of analytical studies have been carried out for the period between 1998 and 2014.

Grand Total Offences:

In terms of Grand Total Offences, the year 2014 has seen a realignment of the top 6 towns to the former years' aggregation, having been usurped by Bormla during 2013 which insertion was caused by a large number of reports emanating from the Palumbo Shipyard industrial damage reports on the proximity town vehicles and property.

San Giljan again takes the perennial top of the League, hosting over 5 times the national rate of offences, which is calculated as the observed offences as against those which should potentially occur in those areas under study. At a rate between twice and 5 times the national rate, Floriana followed a close second at 2-5 times the national RISC rate, which group also holds Floriana, Mdina, Valletta and Sliema. For the first time, Marsa joins this group from its previous position in the nation to 2x group. It is interesting to monitor this move and the causes of such a change as well as to whether the rate is maintained during 2015.

At a rate between the national up to twice that rate one can find Sliema, San Pawl il-Bahar, Ta' Xbiex, Gudja, Msida, Gzira, Zebbug (Ghawdex) which includes Marsalforn, Mellieha, Paola, Pieta, Ghajnsielem (includes Mgarr Gozo), Munxar (includes Xlendi), and Birzebbugia. As indicated in the CrimeMalta 2013 report, San Pawl il-Bahar has maintained its 1x-2x position, where it dropped from its 2x-5x position for the first time since 1998, slowly becoming a safer place in terms of reported grand total crimes.

All the Other Councils host a lower that national rate, albeit none have a Zero Risk.

 

Theft from Residences:

On a general level, Maltese and Gozitan town have become safer as 75% of all towns during 2013 fell within the less tha national rate RISC. This stated, 17 towns still registered higher than the national rate , where San Giljan, San Pawl il-Bahar, Ghasri, Sliema, Msida and Swieqi hosted a 2 to 5 times the national risk rates, rendering them the most risky places to live in.Interestingly Ghasri is a newcomer in this category having jumped from zero reports in the previous year. Sliema, which was the target of residential-crime offenders moved up a league category as it notched a place in the 2x-5x category, up from the 1x-2x category. Vitally too, Marsa has seen a major jumped from very low report rates to the top of the 1x-2x category. San Lawrenz and Mdina registered zero residential offences in 2014, being the safest places to live in Malta, followed by the lower ends of the less than national RISC category that includes Kirkop, Xewkija, Rabat (Victoria), Fgura, Qrendi and Dingli.

 

Theft of and from Vehicles:

Vehicle-related offences has registered a drop in terms of RISC rates where no town registered a >5x rate that was occuppied by Floriana during 2013. Floriana, Ta' Xbiex, Gudja and San Giljan gauge the highest risk areas where one's car could be vandalised, broken into and/or stolen, which towns host between 2 & 5 times. At the other end of the scale, Munxar, Qala, Ghasri and Fontana, all Gozitan towns register zero vehicle-related offences.

The results shown hereunder review the three specific crime categories through a comparitive approach across the years. Data from 1998 to 2014 can be reviewed through the submenu below.


Grand Total

Theft from Residences

Theft Of or From Vehicles

Click on the menu or the Images above to access the individual theme
RISC 1998-2014 Statistics Pages

Click on the Image above to access the Summary RISC 1998-2014
Grand Total Statistics Page

___________________________________________________

 

Interactive CrimeMaps: 2014

The results are also published as a series of Interactive Crimemaps using high-end technology called Spatial Information Systems which allow users to generate their own maps on dangerousness and safety. The data is published for the three crime categories detailed above and at District or Local Council levels.


RISC Model Map: Local Councils - 2014RISC Model Map: District - 2014

Click on the Images to access the Interactive Maps

___________________________________________________

 

Prison Statistics

Prison Population Receding Slowly

The Malta Corradino Correctional Facilities high rate of incarceration has seen a slow but steady decline over the past weeks, having gone below the psychological threshold of 600 residents. Figures as at March 27th, 2014 registered low rates, last experienced in a rare occurrence in August 2014 and reaching the generic levels of 2010.


Current Month
(Weekly)
   
 
Date
Males
Females
Total
27 March 2015
536
36
572
20 March 2015
542
36
578
13 March 2015
542
37
579
06 March 2015
544
36
580

Click on the Image to access the Prisons Statistics Page

 

___________________________________________________

 


The Department of Criminology within the Faculty for Social Wellbeing has concluded a 3-year study of Crime in Malta and Sicily as an expansion on the research that was carried out and is updated by Dr Saviour Formosa of CrimeMalta.

As part of the outputs, 3 publications (2 focusing on the the outcomes from the project and one on theoretical issues in Criminology).

Realities of Crime, Society and Landuse in the Mediterranean: JANUS I
Indicators for Crime Prevention in the Mediterranean: JANUS II
Key Issues in Criminology: JANUS III

Books can be downloaded from the link below.

JANUS Publications

 

___________________________________________________

 

CrimeMalta Background
The CrimeMalta Website brings you real crime analysis based on 16 years of research. In a study initiated in 1997, crimes from 1950 to date have been geocoded and digitised to help create analytical tables and charts that are easy to understand and review.

Using state-of-the-art technology (GIS - Geographical or Spatial Information Systems), crime reported to the Malta Police Force since 1998 have been mapped based on the offence location. This process enables spatio-temporal analysis of crimes in Malta by the location they occur in, when they are committed and the potential link to the place they occur in.

A Web-GIS of Maltese Crime will enable users to browse and print maps of crime at different spatial layers such as districts and local councils as based on the NUTS (administrative units classification) nomenclature. Smaller units have been analysed foremost amongst which are enumeration areas as identified by Census.

Another feature developed in this site concerns the CRISOLA and RISC Models, the former giving methodological substance to crime and space, whilst the dynamic RISC Model enables the creation of a league table of local councils as they experience offence reporting over time. Outputs at annual and monthly by crime categories will be reviewed. More detailed RISC information is available on request.

In addition, statistical and spatio-statistical outputs will be generated. The map below shows such a map based on crime locations reported in the Grand Harbour and the results of a method called clustering analysis that shows the major hotspots of crime in the region.

Visitors to this site are encouraged to subscribe to our newsletter informing them of new occurrences and information relative to crime trends in the Maltese Islands.

___________________________________________________

 

 

 

___________________________________________________

 

 
 

 


 

 

Google


  


 


 

COPYRIGHT (C) 2015, CRIMEMALTA - Dr. SAVIOUR FORMOSA. ALL RIGHTS RESERVED
HOME PAGE   ::   ABOUT CRIMEMALTA   ::   CONTACT US